כדורגל יד חנה/בת חפר/אחיטוב - שרון סעדה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
532 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע - כיתות גן - ד 532 44 1530 ₪ ההרשמה סגורה באתר
534 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע כיתות ה -י 534 44 1530 ₪ ההרשמה סגורה באתר
531 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע - כיתות גן - ד 531 44 2250 ₪ ההרשמה סגורה באתר
533 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע כיתות ה - י 533 44 2250 ₪ ההרשמה סגורה באתר
540 כדורגל בת חפר - גן + א- 1 בשבוע 540 44 1700 ₪ ההרשמה סגורה באתר
541 כדורגל בת חפר - גן+ א - 2 בשבוע 541 44 2400 ₪ ההרשמה סגורה באתר
542 כדורגל בת חפר - ילדים ב- ה- 1 בשבוע 542 44 1700 ₪ ההרשמה סגורה באתר
543 כדורגל בת חפר- ילדים ב-ה- 2 בשבוע 543 44 2400 ₪ ההרשמה סגורה באתר
538 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות ג - ה 538 44 1700 ₪ ההרשמה סגורה באתר
536 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות גן - ב 536 44 1700 ₪ ההרשמה סגורה באתר
539 כדורגל יד חנה - 2 בשבוע - כיתות ג - ה 539 44 2400 ₪ ההרשמה סגורה באתר
537 כדורגל יד חנה - 2 בשבוע - כיתות גן - ב 537 44 2400 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן