כדורגל יד חנה/בת חפר/אחיטוב - שרון סעדה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
531 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע - כיתות גן - ד 531 44 2500 ₪ הירשם
532 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע - כיתות גן - ד 532 44 1850 ₪ הירשם
533 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע כיתות ה - י 533 44 2500 ₪ הירשם
534 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע כיתות ה -י 534 44 1850 ₪ הירשם
536 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות גן - ב 536 44 1850 ₪ הירשם
537 כדורגל יד חנה- 2 בשבוע - כיתות גן - ב 537 44 2500 ₪ הירשם
538 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות ג - ה 538 44 1850 ₪ הירשם
539 כדורגל יד חנה - 2 בשבוע - כיתות ג - ה 539 44 2500 ₪ הירשם
540 כדורגל בת חפר - גן + א- 1 בשבוע 540 44 1850 ₪ הירשם
541 כדורגל בת חפר - גן+ א - 2 בשבוע 541 44 2500 ₪ הירשם
542 כדורגל בת חפר - ילדים ב- ה- 1 בשבוע 542 44 1850 ₪ הירשם
543 כדורגל בת חפר- ילדים ב-ה- 2 בשבוע 543 44 2500 ₪ הירשם
544 כדורגל - אימוני השלמה לליגה 544 44 1100 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן