עמותה לקידום הספורט בעמק חפר

כדורגל יד חנה/בת חפר/אחיטוב - שרון סעדה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
532 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע - כיתות גן - ד 532 44 1,900 ₪ הירשם
534 כדורגל אחיטוב - 1 בשבוע כיתות ה -ו 534 44 1,900 ₪ הירשם
531 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע - כיתות גן - ד 531 44 2,500 ₪ הירשם
533 כדורגל אחיטוב - 2 בשבוע כיתות ה - ו 533 44 2,500 ₪ הירשם
540 כדורגל בת חפר - 1 בשבוע - גן + א 540 44 1,900 ₪ הירשם
542 כדורגל בת חפר - 1 בשבוע - כיתות ב + ג 542 44 1,900 ₪ הירשם
544 כדורגל בת חפר - 1 בשבוע - כיתות ד + ו 544 44 1,900 ₪ הירשם
541 כדורגל בת חפר - 2 בשבוע - גן + א 541 44 2,500 ₪ הירשם
543 כדורגל בת חפר - 2 בשבוע - כיתות ב + ג 543 44 2,500 ₪ הירשם
545 כדורגל בת חפר - 2 בשבוע - כיתות ד + ו 545 44 2,500 ₪ הירשם
538 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות ב - ה 538 44 1,900 ₪ הירשם
536 כדורגל יד חנה - 1 בשבוע - כיתות גן - א 536 44 1,900 ₪ הירשם
539 כדורגל יד חנה - 2 בשבוע - כיתות ב - ה 539 44 2,500 ₪ הירשם
537 כדורגל יד חנה - 2 בשבוע - כיתות גן - א 537 44 2,500 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן