כדורגל כפר מונאש/ גח"א - גיל זילברמן


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
485 ------- כדורגל ילדים - גיל -------- 485 42 חינם ההרשמה סגורה באתר
492 כדורגל גח"א 1 בשבוע - ב - ד 492 42 1500 ₪ ההרשמה סגורה באתר
490 כדורגל גח"א 1 בשבוע - גנים - א 490 42 1500 ₪ ההרשמה סגורה באתר
493 כדורגל גח"א 2 בשבוע - ב - ד 493 42 2200 ₪ ההרשמה סגורה באתר
491 כדורגל גח"א 2 בשבוע - גנים- א 491 42 2200 ₪ ההרשמה סגורה באתר
487 כדורגל כפר מונש 2 בשבוע - גנים 487 42 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
486 כדורגל כפר מונש 1 בשבוע - גנים 486 42 1500 ₪ ההרשמה סגורה באתר
489 כדורגל כפר מונש 2 בשבוע - א- ו 489 42 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
488 כדרוגל כפר מונש 1 בשבוע - א - ו 488 42 1500 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן