כדורגל כפר מונאש/ גח"א - גיל זילברמן


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
486 כדורגל כפר מונש 1 בשבוע - גנים 486 42 1600 ₪ הירשם
487 כדורגל כפר מונש 2 בשבוע - גנים 487 42 2500 ₪ הירשם
488 כדרוגל כפר מונש 1 בשבוע - א - ו 488 42 1500 ₪ הירשם
489 כדורגל כפר מונש 2 בשבוע - א- ו 489 42 2500 ₪ הירשם
490 כדורגל גח"א 1 בשבוע - גנים - א 490 42 1600 ₪ הירשם
491 כדורגל גח"א 2 בשבוע - גנים- א 491 42 2500 ₪ הירשם
492 כדורגל גח"א 1 בשבוע - ב - ד 492 42 1600 ₪ הירשם
493 כדורגל גח"א 2 בשבוע - ב - ד 493 42 2500 ₪ הירשם
494 כדורגל גח"א 3 בשבוע - כיתה ד 494 42 3960 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן