בי"ס לכדורסל גח"מ/כ.הרא"ה/חוגלה/המעפיל -איתי אהרון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
337 ביה"ס לכדורסל גח"מ - 1 בשבוע 337 26 1600 ₪ ההרשמה סגורה באתר
334 ביה"ס לכדורסל גח"מ - ג.חובה עד כיתה ב 334 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
335 ביה"ס לכדורסל גח"מ - כיתות ג - ד 335 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
333 ביה"ס לכדורסל המעפיל - 1 בשבוע 333 26 1440 ₪ ההרשמה סגורה באתר
332 ביה"ס לכדורסל המעפיל - גן חובה עד ב 332 26 2070 ₪ ההרשמה סגורה באתר
344 ביה"ס לכדורסל חוגלה - 1 בשבוע 344 26 '' 1600 ₪ ההרשמה סגורה באתר
343 ביה"ס לכדורסל חוגלה - ג.חובה + א+ב 343 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
341 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - 1 בשבוע 341 26 1600 ₪ ההרשמה סגורה באתר
342 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - בנות 342 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
338 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - גן - א 338 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
339 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - כיתה ב 339 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר
340 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - כיתות ג - ד 340 26 2300 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן