עמותה לקידום הספורט בעמק חפר

בי"ס לכדורסל - איתי אהרון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
343 בי"ס לכדורסל - גח"א - כיתות א+ב 343 26 2,400 ₪ הירשם
345 בי"ס לכדורסל גח"א - 1 בשבוע 345 26 1,700 ₪ הירשם
344 בי"ס לכדורסל גח"א - כיתות ג+ד 344 26 2,400 ₪ הירשם
331 ביה"ס לכדורסל - העשרה לכיתות ד 331 26 1,000 ₪ הירשם
337 ביה"ס לכדורסל גח"מ - 1 בשבוע 337 26 1,700 ₪ הירשם
334 ביה"ס לכדורסל גח"מ - א + ב 334 26 2,400 ₪ הירשם
336 ביה"ס לכדורסל גח"מ - בנות 336 26 2,400 ₪ הירשם
335 ביה"ס לכדורסל גח"מ - כיתות ג - ד 335 26 2,400 ₪ הירשם
332 ביה"ס לכדורסל המעפיל 332 26 2,400 ₪ הירשם
333 ביה"ס לכדורסל המעפיל - 1 בשבוע 333 26 1,700 ₪ הירשם
341 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - 1 בשבוע 341 26 1,700 ₪ הירשם
339 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - א + ב 339 26 2,400 ₪ הירשם
342 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - בנות 342 26 2,400 ₪ הירשם
338 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - גילאי גן 338 26 2,400 ₪ הירשם
340 ביה"ס לכדורסל כ.הרואה - כיתות ג - ד 340 26 2,400 ₪ הירשם
350 ביה"ס לכדורסל כפר הראה - 1 בשבוע עתודה ה-ו / ז-ט 350 26 2,000 ₪ הירשם
348 ביה"ס לכדורסל כפר הראה - עתודה ה-ו 348 26 2,900 ₪ הירשם
349 ביה"ס לכדורסל כפר הרואה - עתודה ז-ט 349 26 2,900 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן