אתלטיקה קלה


''

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
101 אתלטיקה - 1 בשבוע 101 2 2000 ₪ ההרשמה סגורה באתר
102 אתלטיקה - 2 בשבוע 102 2 3000 ₪ ההרשמה סגורה באתר
103 אתלטיקה - 3 בשבוע 103 2 3400 ₪ ההרשמה סגורה באתר
104 אתלטיקה - 4 בשבוע 104 2 3900 ₪ ההרשמה סגורה באתר
105 אתלטיקה - 5 בשבוע 105 2 4500 ₪ ההרשמה סגורה באתר
106 אתלטיקה - מחוננים 106 2 4840 ₪ ההרשמה סגורה באתר
107 בי"ס לאתלטיקה - 1 בשבוע נעורים - אשר טקה 107 2 2000 ₪ ההרשמה סגורה באתר
110 בי"ס לאתלטיקה - 1 בשבוע רופין - אשר טקה 110 2 2000 ₪ ההרשמה סגורה באתר
108 בי"ס לאתלטיקה - 2 בשבוע נעורים - אשר טקה 108 2 3000 ₪ ההרשמה סגורה באתר
111 בי"ס לאתלטיקה - 2 בשבוע רופין - אשר טקה 111 2 3000 ₪ ההרשמה סגורה באתר


© Expo LTD
נא המתן